LightFlying - produk kesihatan untuk semua di Malaysia
Pilih bandar
Pilih bandar anda dari senarai drop-down untuk menentukan kaedah dan masa penghantaran.
Sepanjang masa, 24/7

Kenalan

E-mel: [email protected]

Perkhidmatan pelanggan menerima panggilan 24/7 (sepanjang masa). Sekiranya anda tidak dapat menyelesaikannya, sila hantarkan permintaan ke alamat e-mel.

Garis masa untuk memproses permintaan

Biasanya, Perkhidmatan Pelanggan tidak memerlukan lebih dari 24 jam untuk memproses permintaan, tetapi semasa penjualan, promosi dan cuti, jangka waktu mungkin sedikit meningkat. Lihat maklumat hubungan dan pilih kaedah hubungan yang paling sesuai untuk anda.